Pravidlá ligy

PRAVIDLÁ LIGY

• Hráči budú nasadení do výkonostných skupín (líg): I. liga, II. liga, III. liga...
• Hráči sa môžu prihlásiť aj dodatočne, budú však začínať od najnižšej ligy
• Jeden kalendárny mesiac = jedno ligové kolo. Prvým hracím kolom je máj, posledným september (5. kôl).
• Hráči z jednej ligy sú povinní odohrať v priebehu mesiaca vzájomné stretnutie na 2 víťazné sety ( za stavu 6:6
tiebreak do 7)
• Hrá sa s loptami DUNLOP ALL COURT. Ak sa obidvaja hráči dohodnú na iných loptách, je možné odohrať zápas aj s nimi.
• Termíny si hráči dohadujú sami medzi sebou. Systém: horší hráč vyzýva lepšieho, podľa aktuálneho poradia v celkovom rebríčku. Rebríček je k dispozícií na
  https://www.tksenica.sk alebo  na tejto stranke REBRÍČEK 2017
• Výsledok stretnutia zapíšu hráči na nástenku (aj výsledky jednotlivých setov).
• Na konci mesiaca bude na základe výsledkov stanovené poradie v každej lige. Pri zhodnom počte bodov rozhoduje výsledok posledného vzájomného zápasu.
• Po odohraní ligového kola sa víťazi líg a hráči na druhom mieste posunú o ligu vyššie. Poslední dvaja v II., III. IV... lige zostupujú o ligu nižšie (samozrejme neplatí pre najnižšiu ligu). Z I. ligy zostupujú dvaja hráči. Ak je v lige 5 hráčov, tretí v poradí zostáva v lige.
• Hrajte Fair play!

BODOVÉ OHODNOTENIE

Skóre odohraných zápasov a za ne pridelený počet bodov:
výhra 2 : 0 - 6 bodov
výhra 2 : 1 - 5 bodov
prehra 1 : 2 - 2 body
prehra 0 : 2 - 1 bod
výhra 2 : s - 6 bodov (s znamená skreč, čiže vzdanie zápasu)
prehra s : 2 - 0 bodov (s znamená skreč, čiže vzdanie zápasu)
x - neodohratý zápas - obidvaja hráči 0 bodov
Neúčasť na dohodnutom zápase bude započítaná ako skreč - 2:s. Skrečovaný zápas sú hráči povinní do tabuľky zapísať sami alebo o ňom informovať správcu ligy. Všetky nevyplnené riadky budú považované za neodohraté stretnutia preto, lebo sa na ňom hráči počas celého mesiaca nedohodli. Obidvom hráčom bude za toto stretnutie zapísané nula bodov - do ligového poradia i do celkového rebríčka.

K odohratým zápasom v lige sa pripočítajú body za ligu v ktorej hráč hrá. Bodové ohodnotenie líg je nasledujúce:

I. liga - 100 bodov
II. liga - 85 bodov
III. liga - 70 bodov
IV. liga - 55 bodov
V. liga - 40 bodov

DIVOKÁ KARTA


Účelom divokej karty je umožniť novým hráčom ligy rýchlejší postup do vyššej ligovej skupiny, každý mesiac môže byť udelených maximálne toľko divokých kariet, koľko je ligových skupín, a do každej skupiny jedna, z týchto sa vylosuje v ligovom kole maximálne jedna. Jednému hráčovi je možné udeliť nasledujúcu DK najskôr za 6 mesiacov. Hráč, ktorý má záujem o divokú kartu to musí oznámiť najneskôr 3 dni pred začiatkom nového ligového kola. Po získaní karty musí hráč odohrať v nasledujúcom ligovom kole všetky zápasy v skupine, ak vyhrá všetky zápasy v skupine do ktorej sa chce dostať, postupuje v nasledujúcom mesiaci do vyššej ligovej skupiny, v opačnom prípade zostáva v poslednej ligovej skupine.